วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT Free WiFi by TOT

สำหรับการลงทะเบียนของ ICT Free WiFi by TOT ก่อนหน้านี้ประมาณปี 2555 – ปลายปี 2556 เราสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อรับ Username ไว้ก่อนที่เว็บ ” http://vip.totwifi.com/ict-ชื่อจังหวัดที่ท่านอยู่ ” ได้ แต่ประมาณเดือน พ.ย.56 TOTได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ ICT Free WiFi by TOTใหม่ จึงทำให้ Username ที่ลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้นมาใช้งานระบบใหม่ไม่ได้